The Heralds of Resource Sharing

Bart Barnard – 29 december 2014

Als docent informatica aan de Hanzehogeschool Groningen ben ik onder ander verantwoordelijk voor het thema Gedistribueerde Systemen dat in het vierde jaar gegeven wordt. Eén van de onderdelen van dit thema is een klein stukje geschiedenis. Ik ben van mening dat mensen die een HBO informatie-opleiding hebben afgerond ook iets moeten weten van de geschiedenis van het vakgebied, de problemen mensen in die geschiedenis zijn tegengekomen en hoe zij die hebben opgelost.

In dat kader kijk ik dan ook elk jaar klassikaal The Heralds of Resource Sharing, een documentaire uit 1972 over het ontstaan van het ARPAnet. In deze documentaire komen de grote namen uit de vroege jaren zeventig aan het woord. Ze vertellen waarom ze een dergelijk netwerk hebben gebouwd, hoe ze bepaalde problemen hebben opgelost, waarin het verschilt van al bestaande commerciële netwerken, en wat ze voor toekomst zien voor dit netwerk.

Behalve vanuit historisch perspectief, is deze documentaire om verschillende redenen interessant. Zo wordt hier het hele idee van packet-switching uit de doeken gedaan – een principe dat ook heden ten dage nog ten grondslag ligt aan internet. Verder komt hier duidelijk het idee naar voren dat informatie los gezien kan worden van zijn fysieke drager, en welke gevolgen dat kan gaan hebben voor de samenleving. En tevens wordt hier een lans gebroken voor de gedachte dat de problemen niet technologisch maar sociaal van aard zijn.

Juist omdat deze documentaire zo waardevol is, is het jammer dat ik er nooit een versie in goede kwaliteit van heb kunnen vinden – op the internet archive is zelfs een post van iemand van de BBC die hier ook naar op zoek is. Ook de studenten hebben er regelmatig over geklaagd: de film is wel interessant, maar waarom is de kwaliteit zo slecht...?

Om dit leed enigszins te verzachten, heb ik de tekst van de hele documentaire uitgetypt en met behulp van Screenflow omgezet in een ondertitelbestand, zodat je met bijvoorbeeld VLC een synchrone tekstuele weergave van de verschillende interviews kunt zien. De kwaliteit wordt daar niet beter van, maar het verhaal is misschien wel beter te volgen.

De video Heralds of Resource Sharing is hier te downloaden
(de oorspronkelijke link van The Internet Archive staat hier).
Hier is het genoemde srt-bestand.
Ik heb ook de integrale tekst, als html of pdf.
Voor de volledigheid is hier een korte biografie van de sprekers te vinden.

Ter lering ende vermaak.